Nyhet | 2008-12-19 | 16:19

Dom i Stornorrforsmålet

Domen i målet mellan Vattenfall och Umeå kommun å ena sidan och motstående parter angående Stornorrfors kraftstation avseende det enskilda fisket uppströms dämningsområdet, föll idag.

Det innebär att det första steget i en 50 år lång diskussion mellan parterna nu är taget. Domstolen stadfäster det tidigare undertecknade förlikningsavtalet.

Avtalet innebär följande:

  • Ny fiskavledare i anslutning till den redan planerade fisktrappan i Norrfors.
  • Åtgärder i sammanflödesområdet.Vattenfall satsar 25 miljoner på åtgärder för att förbättrad fiskvandring Ambitionen är att pengarna ska ligga som grund för ansökan om fondmedel från EU.
  • Ytterligare fiskeutvecklande åtgärder i form av 25 miljoner kronor längs Vindeläven. Medlen ska avsättas för åtgärder uppströms Stornorrfors och användas efter 2013. Även här ska fondmedel från EU kunna tillföras.

Parterna är överens om att tidigare beslut om kompensations-
utsättning av fisk fortsätter och att minitappningsvolymerna ska förbli oförändrade.

– Den utredning som Sveriges lantbruksuniversitet genomfört angående sammanflödesområdet visar att åtgärderna där, i kombination med de åtgärder som Vattenfall nu vidtar, beräknas ge betydande resultat för fisk upp- och utvandringen, säger Kjell Isaksson, Vattenfall Vattenkraft.

– Vi är mycket nöjda med att detta steg nu tagits. Nu kan vi koncentrera oss på att genomföra de fiskeförbättrande åtgärderna kring kraftverket som vi anser behövs, säger Henrik Sandström, Vindelälvens Fiskeråd.

Parter i målet har varit, förutom Vattenfall och Umeå kommun, Vindelälvens Fiskeråd, staten företrädd av Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Samförvaltningsområdet, SLU, det enskilda fisket genom ombud samt kommunerna i Vindeln, Lycksele, Sorsele och Arjeplog.

Kontakt

Kjell Isaksson, Vattenfall Vattenkraft 070-555 21 72
Henrik Sandström, Vindelälvens Fiskeråd 070-644 02 86
Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall Vattenkraft 070-597 73 38