Nyhet | 2012-07-06 | 14:04

Domstol stoppar vindkraft på Gotland

Vattenfalls ansökan om att bygga 10 vindkraftverk i Mästermyr på Gotland, avslås av Mark- och miljööverdomstolen. Enligt domstolen är platsen olämplig eftersom vindkraftverken kan utgöra en risk för kungs- och havsörn. Domen går inte att överklaga. Gotland har ett stort örnbestånd och Mark- och miljööverdomstolen anser därför Mästermyr, enligt Miljöbalken (2 kap. 6 §), vara en olämplig plats för en vindkraftpark. – Vattenfall tar stor hänsyn till den lokala miljön och fågellivet vid etablering av vindkraft. Men lagstiftningen måste utformas så att det är rimliga villkor för att göra alla de svåra avvägningarna som krävs när vi ska bygga ny vindkraft, säger Anders Dahl, chef för Business Division Renewables på Vattenfall. Allt hårdare tolkning Enligt miljöbalkens så kallade lokaliseringsprincipen ska en rimlighetsavvägning göras. Vid en första granskning av domstolens beslut verkar en hårdare tolkning av svenska artskyddsförordningen och EU:s Fågeldirektiv gjorts. Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Regeringens vindkraftsamordnare har alla uttryckt sitt stöd till projektet men Mark- och miljööverdomstolens väljer att gå på en egen linje och avslå. Domstolens beslut går inte att överklaga. Domen är vägledande för liknande rättsfall i frågan vilket riskerar att bromsa upp utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Den planerade vindkraftparken vid Mästermyr är ett i raden av svenska vindkraftsprojekt som nu hotas av nedläggning. Lagen bör granskas Nu är det upp det regeringen och miljöminister Lena Ek att skyndsamt se över lagstiftningen och dess tillämpning i domstolarna så att inte den svenska utbyggnaden av vindkraft stannar upp. – Om detta ska vara tolkningen av gällande lagar blir det i princip omöjligt att bygga ny vindkraft på Gotland och betydligt svårare att få tillstånd för vindkraft i övriga Sverige. Plötsligt står all utbyggnad av vindkraft på spel. Vi välkomnar en översyn och eventuella lagändringar så att den svenska utbyggnaden av förnybar elproduktion inte omöjliggörs eller kraftigt försvåras, säger Anders Dahl.