Nyhet | 2008-03-31 | 16:45

Driftcentralen som har koll på hela Luleälven

El från vattenkraft är miljövänlig och produktionen sköter sig nästan själv. Men bara nästan. Vattenfalls 92 vattenkraftverk styrs och övervakas från tre driftcentraler. Längst i norr ligger den driftcentral som sköter Lule älvs alla kraftverk men även våra 39 mindre kraftverk i främst den södra delen av landet. Vi har besökt driftcentralen i Vuollerim, några mil söder om polcirkeln.

I översta våningen i Vattenfalls vita kontorsfastighet i Vuollerim, allmänt kallad Vita huset, ligger en av Vattenfalls tre driftcentraler för vattenkraft. Driftcentralerna sköter all driftövervakning av Vattenfalls samtliga vattenkraftverk. Vuollerim pågår arbetet dygnet runt fördelat bland de skiftgående kontrollrumsingenjörerna. De allra flesta har mycket lång erfarenhet av arbetet i driftcentralen.

– Det är en stor fördel eftersom de också har lokalkännedom om älven, säger Harald Boman, chef för driftcentralen i Vuollerim.

Det aktuella läget i 15 storskaliga och drygt trettio småskaliga vattenkraftverk visas på en stor skärm i driftcentralen.

Det aktuella läget i 15 storskaliga och drygt trettio småskaliga vattenkraftverk visas på en stor skärm i driftcentralen.

Fördelar vattenflödet

10 procent av Sveriges totala elproduktion kommer från Lule älv och allt styrs och övervakas från driftcentralen i Vuollerim. Körordern som talar om exakt hur många kubikmeter vatten per sekund som ska släppas igenom vid vart och ett av de 15 kraftverken, kommer från produktionsledningen i Råcksta. Varje dag levereras cirka hundra körordrar.

– Driftcentralen fördelar sedan vattenföringen per station för att produktionen ska bli så optimal som möjligt, säger Harald Boman.

Snabb reglering

I Lule älv äger Vattenfall samtliga kraftverk och det gör naturligtvis planeringen lite lättare. Vi behöver inte ta hänsyn till någon annan kraftproducent när vi bestämmer hur mycket vatten som ska köras igenom varje kraftverk. Därför är det lämpligt att använda Lule älvs aggregat om det snabbt behövs extra produktion. En höjning med t ex 1000 MW tar i gynnsamma fall endast några minuter.

I praktiken innebär det att när Sverige kokar kaffe på morgonen står Harald Bomans personal redo att skruva upp elproduktionen i Lule älv. En ännu större fördel, eller snarare nödvändighet, är dock Lule älvs förmåga att snabbt reglera produktionen gentemot vindkraft. Vattenkraft är nödvändig för att snabbt kunna reglera bortfall från till exempel vindkraftsel när det slutar blåsa.

Harald Boman, 25-åring inom Vattenfall, är chef för driftcentralen i Vuollerim.

Harald Boman, 25-åring inom Vattenfall, är chef för driftcentralen i Vuollerim.

Viktig lokalkännedom

Driftcentralens geografiska placering spelar egentligen ingen roll för vilka kraftstationer den ska övervaka eftersom dagens teknik är så pass utvecklad. Däremot har den lokala kännedomen om älven och dess kraftstationers egenskaper mycket stor betydelse.

– Vid höga flöden tar vi lokalt över planeringen för hur vi ska tappa vattnet i älven i samarbete med vår driftledning och hydrolog. Vid en sådan extremsituation är produktionen av underordnad betydelse – att få undan vattnet så skonsamt som möjligt är viktigare, säger Harald Boman.

Förutom driftcentralen i Vuollerim har Vattenfall även driftcentraler i Storuman/Norsjö (Ume älv, Skellefte älv och Dalälven) samt Bispgården (Indalsälven, Ångermanälven, Gimån och Göta älv). En uppgradering av befintliga driftcentralssystem pågår och efter den förändringen kommer driftcentralerna att kunna vara tekniskt redundanta för varandra. Inom några år kommer dessutom alla kraftverk och dammar att utrustas med kameror som kommer att övervakas från driftcentralerna.

Mer om vattenkraft