Nyhet | 2008-06-02 | 16:00

Driftproblem i två av Vattenfalls reaktorer

Forsmark

Efter att ett läckage identifierats i ventilmanövernätet för de pneumatiskt styrda ventilerna i reaktorinneslutningen ställs Forsmark 3 av under tisdagen. Nedgången börjar redan under måndagskvällen. I samband med avställningen kommer även en bränsleskada vid Forsmark 3 att åtgärdas.

Ringhals

I samband med de tester som gjordes inför återstarten av Ringhals 2 efter den årliga översynsperioden, upptäcktes att ett av hjälpkylsystemen inte gav det vattenflöde som förutsätts i säkerhetsanalyserna.
Ringhals kommer inte att återstarta reaktorn förrän orsakerna till avvikelsen är klarställda och åtgärder för att komma tillrätta med problemet har vidtagits.
Preliminärt har datum för återstart satts till den 12 juni.

Ytterligare upplysningar om Forsmark lämnas av kommunikationschef Claes-Inge Andersson.
Ytterligare upplysningar om Ringhals lämnas av kommunikationschef Gösta Larsen.
Båda nås via Vattenfalls presstjänst tel 08 7395010

Läs mer

Forsmark
Ringhals