Nyhet | 2007-10-29 | 11:45

Du kan välja el från vattenkraft när du tecknar avtal med oss

Vattenkraft har använts i Sverige i över hundra år och svarar för hälften av vår el. Den är fortfarande den största förnybara källan för elproduktion. Du kan själv välja produktionsslag för den el du konsumerar. Ett av alternativen är el från vattenkraftverk.

Elavtal för vattenel

Om vår vattenkraft