Nyhet | 2007-10-29 | 16:30

Du kan välja el från vindkraft när du tecknar avtal hos oss

Vindkraften svarar för en liten del av den svenska elförsörjningen, cirka 0,6 procent. Du kan själv välja produktionsslag för den el du konsumerar. Ett av alternativen är el från vindkraftverk.

Elavtal för Vindel

Om vår vindkraft