Nyhet | 2009-06-15 | 08:57

E.ON och Vattenfall öppnar för konkurrens inom fjärrvärmen

Konkurrens mellan olika fjärrvärmeaktörer är till nytta för slutkunderna. Det visar en rapport som Fastighetsägarna Stockholm, E.ON och Vattenfall presenterar idag.

Rapporten, som är tillkommen på Fastighetsägarnas Stockholms initiativ och skriven av en oberoende konsult, visar att konkurrens mellan olika fjärrvärmeleverantörer är bra för kunderna och att förutsättningarna för konkurrens är mycket goda i stockholmsområdet.

– Utformningen av fjärrvärmemarknaden och prissättningen har under senare år varit ifrågasatt, vilket har skadat förtroendet och fått kunder att efterfråga andra alternativ. Det är vår fasta övertygelse att denna förtroendebrist går att avhjälpa. Vägen vi vill gå stavas konkurrens. Vi vill ge fjärrvärmekunden reella alternativ att välja mellan, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic.

– En konkurrensutsatt fjärrvärmemarknad och en ökad handel av värme syftar till att ge kunderna valfrihet att välja leverantör, säger Karin Jarl Månsson, VD för E.ON Värme Sverige. Dessutom är det vår bedömning att ökad konkurrens kommer att bidra till att effektivisera fjärrvärmesystemet i Stockholm och vara till fördel för både kunder och miljö.

Med en ökad handel i värme krävs på sikt en ökad integration och kapacitet i fjärrvärmenäten. Det är också viktigt att det skapas möjligheter för nya aktörer att etablera sig och agera på en konkurrensutsatt marknad.

– Fjärrvärmen måste ges förutsättningar att utvecklas om vi vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är därför nu mycket glädjande att två av de tre stora fjärrvärmebolagen är med och ser möjligheterna att införa konkurrens på Storstockholms fjärrvärmemarknad. Det kommer att vara av mycket stor betydelse både för miljön och för många stockholmare framöver, avslutar Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Rapporten Öppnade fjärrvärmenät i Storstockholm kan laddas ner från respektive bolags hemsida.

För vidare information, kontakta:
Anna Nystedt, informationschef E.ON Värme Sverige. Tel: 070-525 54 86.

www.eon.se (nytt fönster)

Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden. Tel: 070-559 54 84.

www.vattenfall.se (nytt fönster)

Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm. Tel: 0705-13 77 20.

www.stofast.se (nytt fönster)

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner rapporten

Öppnade fjärrvärmenät i Storstockholm