Nyhet | 2010-11-22 | 09:45

Effekthöjning för Forsmark 1 och 3 senareläggs

Forsmarks Kraftgrupp AB har beslutat att senarelägga effekthöjningarna vid Forsmark 1 och Forsmark 3.

Enligt den ursprungliga planen skulle effekthöjning vid Forsmark 1 genomföras 2011 och vid Forsmark 3 under 2014. Ett nytt beslut om den fortsatta tidplanen för effekthöjning vid Forsmark 1 kommer i stället att fattas under 2011 och motsvarande beslut för Forsmark 3 under 2013.

– Anledningen är att vi inte hinner ta fram en lösning för högtrycksreglerventilerna till Forsmark 1, samma fråga som orsakade problem vid Forsmark 2 tidigare i år, innan det planerade arbetet skulle ha påbörjats under 2011. Dessutom råder osäkerhet kring när kraftnätet vid anläggningen kan modifieras så att vi kan mata ut den ökade effekten från Forsmark 1, säger Forsmarks Kraftgrupps verkställande direktör Stefan Persson.

Övriga tekniska förberedelser och installationer inom ramen för effekthöjningsprojektet – förutom ventilerna – kommer ändå att ske som planerat vid revisionsavställningen 2011.

För Forsmark 3 är flytten en konsekvens av problemen tidigare i år vid effekthöjningsarbetet vid Forsmark 2, samt senareläggningen av effekthöjningen vid Forsmark 1. På grund av detta blir tidsutrymmet för förberedelsearbetet för effekthöjning 2014 vid Forsmark 3 för knappt.

– Prioritet och fokus vid Forsmark 3 läggs på övriga tekniska modifieringar och uppgraderingar, säger Stefan Persson.

För mer information kontakta:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72, tomas.hagg@forsmark.vattenfall.se