Nyhet | 2013-04-12 | 10:48

Effekthöjning i Forsmark ger nytt rekord

Reaktor 2 i Forsmark har nu höjt effektnivån med 12 procent till 1.120 MW och kan därmed producera ungefär 1 TWh mer el per år än tidigare. Det motsvarar en årlig elförbrukning för närmare 100.000 hushåll. Vattenfall genomför nu det största moderniseringsprogrammet sedan kärnkraften byggdes och sedan i mars pågår provdrift på en högre effekt vid Forsmark 2. Under det senaste dygnet har rekordhöga 26.985 megawattimmar el producerats. - Vi har nu uppnått ett viktigt delmål av vår modernisering och jag kan nöjt konstatera att Forsmark på ett framgångsrikt sätt har höjt effekten med 12 procent vid reaktor två. Forsmark 2 kan nu producera driftsäker el med låga koldioxid-utsläpp för ytterligare omkring 100.000 hushåll per år, säger Torbjörn Wahlborg, chef affärsdivisionen kärnkraft. [caption id="attachment_10906" align="alignleft" width="240"]Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Forsmarks kärnkraftverk i Uppland.[/caption] De tre reaktorerna i Forsmark producerar var för sig lika mycket el som hela Stockholm med omgivande kommuner använder varje år. Stefan Persson, VD Vattenfalls kärnkraft i Forsmark, är mycket nöjd med att genomföra effekt-höjningen vid Forsmark 2. - Provdriften på den högre effektnivån har så här långt gått bra. Vi har en robust anläggning och medarbetare som alltid har säkerheten i fokus, vilket har gjort att effektupp-gången kunnat genomföras utan några störningar. Provdriften kommer att pågå fram till 2014. Vattenfalls moderniseringsprogram fortsätter och åren 2013-2017 planerar Vattenfall att investera 16 miljarder kronor i säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder.