Nyhet | 2008-08-18 | 09:49

Effektiv värmeanvändning minskar klimatpåverkan

Vattenfall Värme introducerar effektprissättning för fjärrvärme i Vänersborg nästa år. Syftet är att kunderna ska kunna påverka sin värmekostnad genom att använda sin vämeenergi mer effektivt. Samtidigt minskar påverkan på miljön.

Den nya prismodellen är enklare och ger ökade möjligheter att påverka sin uppvärmningskostnad. Under hösten förbättrar Vattenfall Värme värmemätningen för att även kunna mäta effektförbrukningen hos kunderna. Förhoppningen är att kunderna ska ta tillfället att bli energieffektiva och gynna både sin kassa och klimatet.
- Det finns flera vinster med att vara värmeeffektiv; kunderna kan påverka sin kostnad i högre utsträckning, utsläppen kan minskas från förbränning och transporter och fler kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Energibesparingar kommer att löna sig för kunderna och synas på fakturan direkt, säger Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden.
Fjärrvärmen i Vänersborg kommer till största del från inköpt spillvärme från Vargön Alloys. Riktigt kalla dagar, när förbrukningen ökar, eldar Vattenfall Värme även bioolja för att täcka behovet. Med en ny prismodell vill Vattenfall Värmeutnyttja styra mot att man utnyttjar bränsle och anläggningar optimalt för att minska påverkan på miljön.
Effektprissättning kommer att beröra företagen i Vänersborg, inte privatkunder. I augusti och september håller Vattenfall Värme presentationer för företag och organisationer för att berätta mer om effektprissättning, de nya priserna 2009 och vad prismodellen kommer att innebära för olika typer av fastigheter.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden. Tel: 070-5396005

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.