Nyhet | 2010-02-11 | 16:12

Eftergymnasial utbildning på Forsmark

Forsmarks skola

Forsmark inför i höst en ettårig eftergymnasial utbildning i samarbete med bland annat Forsmarks skola. Utbildningen har inriktningen kraft och värme.

I augusti i år startar den eftergymnasiala utbildningen som kan sökas av alla som har gått tekniskt eller naturvetenskapligt program.
– Inriktningen är kraft och värme med fokus på driften av ett kärnkraftverk. Eleverna förbereds för att arbeta inom Vattenfall. I Forsmark kan utbildningen initialt leda fram till ett yrke som stationstekniker. På längre sikt kan det leda fram till en operatörstjänst inom driften, berättar Richard Grönlund från Forsmarks personalavdelning.

Utbildningen varvar teori med praktik på Forsmarks kärnkraftverk och drivs som ett pilotprojekt under det första året.
– Faller prövoåret väl ut förstärks utbildningen med ytterligare tre inriktningar: konstruktionsteknik, högspänningsteknik och elektronik, säger Richard Grönlund.

Richard Grönlund, personalavdelningen i Forsmark

Richard Grönlund

Många av de teoretiska lektionerna kommer att förläggas vid Forsmarks skola.
– Med utbildningen knyter vi Forsmarks skola närmare kärnkraftverkets verksamhet, samtidigt som vi täcker efterfrågan på studenter med eftergymnasiala utbildningar inom vissa inriktningar, berättar Richard Grönlund.

Rekryteringsarbetet startar i början av mars och beräknas vara klart före midsommar. Platserna kommer att annonseras på Forsmarks hemsida, i Annonsbladet samt i vissa lokaltidningar. Urvalskriterierna är gymnasiebetyg och intervjuer.