Nyhet | 2010-11-17 | 14:21

Eftergymnasialt år på Forsmarks skola är i gång

Elever på eftergymnasialutbildning, Philip Carendi, Jennifer Jonsson, Martin Lindblad och Markus Wennberg.Philip Carendi, Jennifer Jonsson, Martin Lindblad och
Markus Wennberg är elever på eftergymnasialutbildning.

Sju kunskapstörstande ungdomar har i höst börjat studera på Forsmarks eftergymnasiala utbildning med inriktningen Kraft och Värme. Det eftergymnasiala året finansieras och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB i samarbete med bland annat Forsmarks skola. Under utbildningsåret varvas teori med praktik.

Forsmarks skola har ansökt om att starta en inriktad utbildning mot miljö- och energiteknik, med start tidigast 2012, där ett fjärde läsår finns med som alternativ. Forsmarks Kraftgrupp AB, som äger och driver Forsmarks skola, beslutade att genomföra ett pilotår för att se om det fanns intresse för inriktningen.

– Dessutom har vi en större chans att påverka utbildningens innehåll om vi har ett läsår i ryggen, säger Richard Grönlund, ansvarig för den eftergymnasiala utbildningen.
 
Forsmarks Kraftgrupp AB har stora förhoppningar på det fjärde läsåret, eftersom dagens utbildningar på gymnasienivå inte riktigt täcker kompetensbehovet. Utbildningen kan till exempel leda fram till ett arbete som stationstekniker, vilket passar Philip Carendi från Furuvik.

– Jag vill börja som stationstekniker och jobba mig uppåt och bli exempelvis turbinoperatör. Jag vill ha bredden för att inte vara så avgränsad, säger Philip Carendi.

Utbildningen varvar teori med mycket praktik, något som faller eleverna i smaken.

– Den största fördelen är att ett företag står bakom utbildningen. De investerar i oss som en vanlig skola aldrig skulle kunna göra. Här finns en större vilja, säger Philip Carendi.

Om Forsmark ska få in unga medarbetare till företaget, så behövs en stor mångfald av olika utbildningsnivåer för dem att välja mellan, menar Richard Grönlund.

– Även om vi är ett företag som mestadels rekryterar ingenjörer från högskola och universitet så behöver vi också tekniker som läst på gymnasieskolan. Detta är en väg in på Forsmark, avslutar Richard Grönlund.

Läs mer
Informationsbroschyr om eftergymnasialt år
Skola och utbildning på Forsmark 
Forsmarks skola