Nyhet | 2012-10-03 | 13:35

El och värme från solen

Solenergi kan användas på två sätt: via solceller som omvandlar solljus till elektricitet eller via solfångare som producerar värme. I teorin skulle solenergi kunna tillgodose världens energibehov flera gånger om. Solen utstrålar lika mycket energi mot jorden per timme som alla dess invånare förbrukar på ett år. Solkraften är oändlig, ren och helt fri från gasformiga utsläpp. En av de största utmaningarna med solceller är kostnadseffektiviteten. Solceller tillverkas oftast av kisel, men trots att kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan blir produktionskostnaderna enorma därför att processen är så komplicerad. [caption id="attachment_18164" align="alignleft" width="300"]Solpaneler Solpaneler[/caption] Billigare teknik Ny solcellsteknik, som innovativa tunnfilmsmoduler där absorptionsmaterialet inte är kisel utan kopparindiumsulfid – så kallade CIS-celler – är mycket billigare att tillverka. Den här typen av solceller är en hundradel så tjock som de mest förekommande kristallina kiselplattorna. Därför blir också material- och energikostnaderna för tillverkningen av CIS-celler betydligt lägre. I Tyskland gynnas solkraften genom lagen om förnybara energikällor, men den gäller endast upp till en installerad uteffekt på 52 GW fram till 2020. Sammantaget ger alla solkraftssystem i Tyskland idag totalt cirka 27 GW. Över 4.000 PV-system är nu anslutna till Berlins nät. Värmeproduktion Solvärmesystem används för att omedelbart omvandla solstrålningen till praktiskt användbar värme via solfångare. Det innebär att man helt kan hoppa över steget med elproduktion. Vattenfall försåg ett 1.650 kvadratmeter stort tak med solfångare i detta syfte. I framtiden kommer den här typen av system att täcka 40 procent av varmvattenbehovet i HafenCity i Hamburg.