Nyhet | 2013-09-25 | 16:00

Elbarometern: 9 av 10 väljer fast elpris

På hösten är det många som ser över sitt elavtal och fler brukar välja det säkra, fasta elpriset, framför det flexibla rörliga. ”I år ser vi trenden tydligare än tidigare, säger Magnus Holm, chef för Vattenfall Försäljning.

Efter en lång, varm och torr sommar har höstens väder inletts nyckfullt. Det rörliga elpriset i Sverige påverkas starkt av vädret och då det nu råder underskott i vattenkraftens magasin finns det ökad risk för stigande rörligt elpris. Rörligt elpris brukar stiga på hösten till följd av att efterfrågan ökar med sjunkande temperaturer. Detta förstärks när det är mindre vatten i magasinen än normalt.

Hösten är en viktig period för elkunder och elbolagen. Kunderna planerar inför den kommande kalla årstiden och ser över elavtal och möjlig energieffektivisering av sin elanvändning.

– Vi har en period bakom oss då många kunder valt rörligt elavtal. Nu går vi mot vintern och att då byta till fast avtal, som fortfarande ligger på en förmånlig prisnivå, är alltid en trygg lösning. Att kunderna också väljer trygghet bekräftas av att över 90 procent av de nya kunder som gjorde ett aktivt val de senaste månaderna valt ett fastprisavtal, säger Magnus Holm.

Efter en riktigt regnig vecka ser vi igen prognoser med torr väderlek. Slår dessa in ökar givetvis risken för att elpriset stiger. Vattenfalls målsättning är att en kund aldrig ska behöva känna oro över sitt val av elavtal.

– Det är lika svårt att förutspå elpriset som vädret, alltså enklare på kort sikt och svårare på lång sikt. Genom att teckna en bytesrätt mot en engångsavgift, har man möjlighet att förnya sitt fasta elavtal till ett nytt fast elavtal med lägre pris under avtalsperioden om elpriserna skulle sjunka, säger Magnus Holm.