Nyhet | 2013-06-27 | 08:15

Elbarometern: Förslag gynnar egenproducerad el

Nettodebiteringsutredningens förslag innebär ytterligare incitament till hushåll och mindre företag att installera egen elproduktion, vilket ligger helt i linje med vår policy, säger Magnus Holm, chef för Vattenfall Försäljning.

En utredning om "Nettodebitering" har genomförts på uppdrag av Finansdepartementet och syftet var att få till stånd en förenkling av systemet och att attrahera kunder att bli egna elproducenter.

holm_blue– Vi ser positivt på förslaget som gör det enklare och mer fördelaktigt för konsumenterna, både administrativt och ekonomiskt. Vi hade gärna sett en enklare lösning, men andra lösningar var inte möjliga på grund av gällande EU-regler på momsområdet, säger Magnus Holm. En alltmer tuff energimarknad ställer krav på flexibilitet för att möta och uppfylla olika kundgruppers krav, till exempel de så kallade "prosumers", kunder som både producerar och konsumerar el. – Vi är glada att frågan nu är ordentligt belyst och att utredaren hittat en väg att kompensera kunderna för energiskatt och moms på den överskottsel som de matar in på nätet. Vi arbetar kontinuerligt mot alla våra kunder att informera om vikten av att göra ett aktivt val av elavtal, se över sin elanvändning och energieffektivisera, säger Magnus Holm.