Nyhet | 2013-05-28 | 08:00

Elbarometern: Marknaden indikerar fortsatt låga elpriser

Normal vattennivå och fyllnadsgrad i magasinen, i kombination med att vi har sommarsäsongen framför oss – gör att marknaden inte ser några tecken på att elpriset ska röra sig särskilt mycket uppåt, säger Magnus Holm, chef för Vattenfall Försäljning. Vårfloden är i full gång och fyllnadsgraden i magasinen är normal. Den hydrologiska balansen*, den samlade vattentillgången, ligger idag 25-30 TWh lägre än vid motsvarande tid förra året, vilket motsvarar en årsförbrukning av el för 1,3 miljoner eluppvärmda villor. Trots det är elpriserna låga och inga större förändringar på marknaden är i sikte. - Rörliga elavtal är ofta det val som kunderna ser som mest förmånligt när elpriset är lågt, men även priserna på de längre elavtalen har hållits tillbaka. Främst ser vi att en pressad marknad för utsläppsrätter av koldioxid, en ansträngd världsekonomi och svaga prisprognoser på råvaror är det som håller priserna på de här låga nivåerna, säger Magnus Holm.

Elpriserna har legat relativt stilla på samma låga nivåer under hela våren och med sommar och industrisemestrar nära inpå blir effekten att Sveriges totala konsumtion sjunker och därmed efterfrågan på el, vilket är en av faktorerna som spelar in på elpriset och framförallt på det rörliga elpriset.

- Priserna är på en låg nivå nu. Faktum är att den senaste tidens priser på Vattenfalls treårsavtal har varit de lägsta sedan 2007. I nordligaste Sverige (elområde 1) får man gå ännu längre tillbaka i tiden för att hitta så låga elpriser som under denna period. Att binda sitt avtal när elpriset är lågt är ett bra sätt att spara pengar, säger Magnus Holm.

*Hydrologisk balans = summan av snö, grundvatten och vatten i magasinen.