Nyhet | 2009-06-10 | 17:37

Elbilar en viktig del av lösningen på klimatproblemet

En elektrifierad transportsektor är en viktig ingrediens för att klara framtidens krav på energibranschen. Samarbetet mellan Volvo och Vattenfall innebär ett steg närmare en fungerande lösning. [caption id="attachment_1255" align="alignleft" width="450" caption="Stephen Odell, Volvo"]odellvolvo[/caption] De närmaste åren ska vindkraften byggas ut kraftigt i Sverige och Europa. Men eftersom vindkraftverk bara fungerar när det blåser, är lagring av vindenergin en av industrins utmaningar. Man hoppas nu att elbilar ska kunna vara en del av lösningen på problemet. När Stephen Odell, vd för Volvo Cars, talade vid Vattenfalls Klimatvecka i Stockholm, beskrev han några av utmaningarna med elbilar. Den största är att utveckla batterier som har tillräckligt hög kapacitet, men som inte väger för mycket. En annan utmaning är att övertyga kunderna om fördelarna. - Idag är bara mellan fem och tio procent av kunderna villiga att betala mer för en miljövänlig bil. Antagligen behövs någon form av subventioner eller skatteåtgärder för att elbilar ska kunna bli ett verkligt intressant alternativ, sa han. Vattenfall arbetar även med flera elbilsprojekt i Tyskland, bland annat i Berlin. Där görs i sommar ett försök med 50 stycken MINIe-bilar i samarbete med BMW. Testet omfattar även försök med laddningsstationer runt om i staden och särskilda uttag hemma hos användarna, där bilarna laddas med förnybar el. - Vi tror att var fjärde bil i Tyskland kan vara en elhybrid 2030. Våra beräkningar visar att koldioxidutsläppen från tyska bilar då kan minskas med 60 miljoner ton per år, sa Oliver Weinmann, chef för Innovation Management vid Vattenfall i Tyskland. - De stora möjligheterna som elbilar ger är minskade CO2-utsläpp och renare luft och vi minskar också beroendet av att importera olja. För elindustrin kan eldrivna fordon bli en ny viktig affärsmöjlighet, sa han.