Nyhet | 2007-02-01 | 16:36

Elbranschens arbete mot alkohol och droger

Forskare på Karolinska: ”Elbranschens arbete mot alkohol och droger är ett föredöme”

– Det finns ingen annan bransch som i aktivt samarbete har tagit itu med ett förebyggande arbete mot droger och alkohol på jobbet. Där är energibranschen ett föredöme, säger Ulric Hermansson, forskare på Karolinska Institutet som de senaste åtta åren arbetat med energibranschens förebyggande arbete.

Hermansson fortsätter:

– Det känns absurt att hänga ut kärnkraftverken på det sätt som skett när avslöjandet om onykterhet bland entreprenörer i stället visar på ett mycket högt beredskaps- och säkerhetstänkande. Dessutom visar det på omsorg om medarbetarna. Man har faktiskt via ett fungerande system fångat upp onykterhet vilket snarare än något som andra företag kan behöva lära sig att sköta. Det som skett har fått alldeles fel proportioner.

Redan år 1994 tog elva energiföretag initiativet till att bilda ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring alkohol- och drogfrågor. Socionom Karin Lindgren, som också arbetat med energibranschen i dessa frågor, säger:

– Forsmark var bland dessa första elva företag. Man tyckte inom branschen att det fanns skäl att byta erfarenheter med varandra. De som borde hängas ut är i stället de branscher där man inte gör någonting. Det som nu avslöjats visar bara att verksamheten fungerar.

–Kärnkraftverken har självklart extra höga säkerhetskrav och det är därför som det regelbundet genomförs kontroll med slumpmässiga tester. Det är märkligt att det väcker kritik – det borde applåderas!

Sedan år 1996 finns den förebyggande verksamheten mot alkohol- och droganvändning organiserat i Energibranschens nätverk mot alkohol och narkotika där drygt 100 energibolag är medlemmar, och där facken, arbetsgivarorganisationerna och branschföreningarna också är aktiva. Finansiärer är Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA), Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Svenska Kraftnät.

Bortåt tio procent av alla i arbetslivet har någon typ av missbruksproblem, enligt Ulric Hermansson:

– Riskerna minskar med förebyggande arbete och gör det möjligt att göra något konstruktivt åt problemet. Arbetet inom nätverket har haft säkerhetstanken som vägledande.

Energibranshens arbete tillsammans med facken är ett banbrytande förebyggande arbete. Säkerhetstanken har varit vägledande. Det går inte att vara onykter och klättra i elstolpar eller hantera transformatoranläggningar. Stadiga händer och klara tankar är devisen. Det är livsviktigt att vara nykter på jobbet, för sin egen och andras säkerhet.Pressmeddelande från Svensk Energi 070201