Nyhet | 2013-03-27 | 19:03

Elektrisk färdplan för framtiden nu i ministerns händer

Regeringen bör tillsätta en nationell samordnare för en bred introduktion av elfordon i Sverige fram till 2030. Det anser industrikonsortiet Roadmap Sweden med Vattenfall och Volvo Cars i spetsen som i dag lämnade över en färdplan till näringsminister Annie Lööf vid en ceremoni på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Regeringen har som mål att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2050 med delmålet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030. Men det saknas en tydlig strategi enligt Roadmap Sweden som består av över 80 företag och organisationer. Därför menar konsortiet att regeringen bör tillsätta en nationell samordnare för att skapa förutsättningar för en bred elfordonsintroduk-tion i Sverige. [caption id="attachment_19412" align="alignnone" width="370"]Näringsminister Annie Lööf tog på onsdagen emot den färdplan fram till 2030 som Roadmap Sweden arbetat fram. Fotograf: Håkan Moberg (Klicka på bilden för högre upplösning) Näringsminister Annie Lööf tog på onsdagen emot den färdplan fram till 2030 som Roadmap Sweden arbetat fram. Fotograf: Håkan Moberg (Klicka på bilden för högre upplösning)[/caption] Näringsminister Annie Lööf tog på onsdagen emot den färdplan fram till 2030 som Roadmap Sweden arbetat fram genom att diskutera förutsättningarna för fordonselektrifiering i Sverige. - Att vi lyckas ställa om transportsystemet är avgörande för framtiden. Men det är inte bara en uppgift för staten. Alla måste medverka och agera utifrån sina för-utsättningar för att omställningen ska komma till stånd på ett bra sätt. Därför välkomnar jag detta initiativ från industrin, sa Annie Lööf med färdplanen i en orange förpackning försluten med en elkabel i händerna. 1 miljon elfordon 2030 Annika Ramskiöld, ansvarig för affärsutveckling på Vattenfall och ordförande för styrgruppen i Roadmap Sweden, förklarade att det finns en stor potential för en bred introduktion av elfordon i Sverige. - En av slutsatserna som vi har kommit fram till är att Sverige skulle kunna ha nästan en miljon elfordon – laddhybrider, elbilar och eldrivna lätta lastbilar – på vägarna år 2030. I vår analys är det inledningsvis transportbilar som har potential att växa snabbast. Enligt Roadmap Sweden är utvecklingen av marknaden för elfordon är långt ifrån självklar och i stor utsträckning beroende av omvärldsfaktorer som är svåra eller omöjliga att påverka av enskilda aktörer på den svenska marknaden. - Om inget görs för att undanröja marknadshinder och stimulera efterfrågan kommer Sverige att hamna på efterkälken jämfört med andra länder. Vi rekommenderar att en nationell samordnare bör verka för att skapa bra förut-sättningar för en bred introduktion för elfordon. Vi vill också se en kraftsamling för att skapa fokuserade sektorsövergripande demonstrationsmiljöer och att kund-efterfrågan stimuleras genom konkreta satsningar och kostnadseffektiva åtgärder, sa Annika Ramskiöld. Initiativtagare Vattenfall och Volvo Cars är initiativtagare till Roadmap Sweden. ABB, Autoliv, AB Volvo, PostNord, Bosch och Siemens finns bland sponsorerna. VINNOVA bidrar till projektet. Läs rapporten här (nytt fönster)