Nyhet | 2012-03-12 | 12:06

Elever från Forsmarks skola Sverigebäst i matematik

Elever från Forsmarks skola vann matematiktävling

Forsmarks skola fortsätter att vinna fina priser. I konkurens med 150 lag har nu fyra elever från årskurs tre visat sig vara bäst i Sverige på att lösa matematiska problem i caseform.

Tävlingen, som anordnas av Linköpings Universitet, vill ge gymnasieelever tillfälle att angripa matematiska problem på ett kreativt sätt.

Eleverna var indelade i lag om fyra personer och fick sig tilldelat olika case att lösa.

- Casemetodiken var ett spännande sätt för eleverna att arbeta med logiska och geometriska problem. Tävlingen visade att våra elever var mycket duktiga på att samarbeta och strukturera arbetet, göra rimliga antaganden och arbeta under tidspress, säger Petter Marklund som arbetar som lärare i matematik och naturkunskap på Forsmarks skola.

Tre av fyra elever i det vinnande laget är Östhammarsungdomar. Den fjärde kommer från Uppsala.

Den 29 mars blir det prisutdelning i Linköping med studiebsök och aktiviteter på bland annat SAAB, då eleverna ska få prova på att sätta sig i en flygsimulator.

Forsmark gratulerar: Tomas Wigervall, Caroline Lockwald, Sofia helmersson och Stina Sellberg.

Forsmarks skola har även tidigare vunnit fina priser i olika kunskapstävlingar och nyligen vann en lärare på skolan ett pedagogiskt pris.

Fakta Forsmarks skola:
Forsmarks skola ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp med Östhammars kommun som huvudman. Skolan erbjuder en gymnasieutbildning på det naturvetenskapliga programmet för årskurs 2 och 3.Utbildningen sker i nära anslutning till kraftverket.

Information om tävlingen

Pedagogiskt pris till Forsmarks skola

Om Forsmarks skola

Till Forsmarks skola