Nyhet | 2011-04-07 | 11:28

Elevingenjörer klara med sin internutbildning

De högskoleingenjörer som påbörjade elevingenjörsprogrammet på Forsmark 2009 är nu klara med utbildningen. Ingenjörerna har fått en företagsintern påbyggnadsutbildning som är skräddarsydd enligt Forsmarks kompetensbehov och elevernas utbildningsbakgrund.

Elevingenjörerna på Forsmark är nu färdigutbildade

– De 16 ingenjörer som nu är klara med internutbildningen kommer att arbeta som beräkningsingenjörer, driftingenjörer, projektingenjörer och planeringsingenjörer på Forsmark. Många kommer att arbeta med bland annat anläggningsutveckling, säger Richard Grönlund på Forsmarks personalenhet och ansvarig för elevingenjörsprogrammet.

Utbildningen har pågått under ett och ett halvt år, då interna och externa utbildningar varvats med praktik på Forsmark och ett antal studiebesök.

– Elevingenjörerna lämnar programmet med en god anläggnings- och processkännedom. De sista sju månaderna på utbildningen har bestått av praktik på de kontor där ingenjörerna nu kommer att fortsätta sina anställningar, säger Richard Grönlund.