Nyhet | 2010-07-08 | 08:43

Elfordon – från ord till handling

[caption id="attachment_6992" align="alignleft" width="200" caption="Erik Sundström talade om Vattenfalls elbilsinitativ"]Erik Sundström[/caption] Sverige kan ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2020. Men det förutsätter kraftfulla program och styrmedel på både nationell och kommunal nivå. Det var budskapet vid ett seminarium om elbilar på onsdagen. Att minska oljeberoendet är både en fråga om klimatpåverkan och om security of supply – säker energiförsörjning, framhöll Morgan Andersson, Elforsk, då han öppnade seminariet som anordnats av Power Circle, Svensk Energi och Elforsk. En kombination av elfordon, biodrivna fordon, effektivisering av transporter och minskning av transporter kan gör det möjligt att nå målet, ansåg Morgan Andersson. Seminariet belyste den snabba och dynamiska internationella utvecklingen på elbilsområdet. Erik Sundström från Vattenfall presenterade Vattenfalls och Stockholms stads gemensamma initiativ till nationell upphandling som har stor betydelse i den internationella konkurrensen, där länder kämpar om den nya tekniken. Han berättade att Vattenfall har ett av Europas starkaste program när det gäller att samla kunskaper byggda på erfarenheter av att köra elbilar. Sten Bergman från Elforsk berättade att Sverige är ett av de största testländerna inom fordonsindustrin och att vi har fördelar inom detta område som inte finns i andra länder, bland annat miljö för vinterkörning i kyla och snö, bra simulatorer och ren elproduktion. Vattenfalls rapport om körmönster och attityder från försöken i samarbete med Volvo och BMW i Stockholm, Hamburg, Berlin och Amsterdam redovisades, med unika fakta, bland annat att genomsnittskostnaden för eldrift ligger på 3 kr/mil, ungefär hälften av driftkostnaden för bensindrivna fordon, och att skillnaden 2012 kommer att bli ännu större. Gävle Energi, Jämtkraft och en testfamilj berättade om praktiska erfarenheter av att köra elbilar. Sammantaget visade redovisningarna att laddstationer behövs, men de som kör elbilar är nöjda med att det finns laddmöjlighet hemma och på jobbet. Däremot är försökspersonerna missnöjda med elbilarnas räckvidd och att de bilar som prövats bara är tvåsitsiga. Under Almedalsveckan visades flera olika modeller av elbilar och ämnet togs också upp vid andra seminarier.