Nyhet | 2008-03-25 | 14:00

Elforsk konstaterar: Vatten-, vind- och kärnkraft billigast

Det är i särklass billigast att producera el med vattenkraft i Sverige, när det gäller att bygga nya anläggningar. Därefter kommer vindkraft och kärnkraft som båda i stort sett har samma kostnadsläge. Det är en slutsats i Elforsks studie ”El från nya anläggningar”.

Elforsk, Svenska elföretagens forsknings- och utvecklings AB, konstaterar i sin rapport att vattenkraft är billigast att bygga. Det gäller oavsett kalkylränta. På andra och tredje plats kommer kärnkraft respektive vindkraft, vid byggande med en kalkylränta på tolv procent. Om sex procents kalkylränta används blir vindkraften billigare än kärnkraften.

Kostnaderna är en av många aspekter som vägs in vid beslut om att bygga nya produktionsanläggningar.

Rapporten ”El från nya anläggningar” är en uppdatering av en tidigare version från år 2003. Kostnadsläge och prestanda har uppdaterats och nuvarande förutsättningar för bränslepriser, skatter och avgifter gäller. Nya mer aktuella anläggningsstorlekar har använts i beräkningarna och kärnkraften finns med, liksom kolkraftverk med avskiljning av koldioxid.

Läs mer om studien på Svensk Energis webbplats (nytt fönster)

Elforsks webbplats (nytt fönster)

Om Vattenfalls elproduktion