Nyhet | 2012-08-23 | 08:23

Elisabeth Ström lämnar Vattenfall

Vattenfalls kommunikationsdirektör, Elisabeth Ström, lämnar nu företaget. Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats. “Elisabeth har gjort stora och uppskattade insatser för att centralisera, koordinera och effektivisera Vattenfalls kommunikationsstab under en viktig period för bolaget”, säger Vattenfalls VD och koncernchef Øystein Løseth. “Jag vill tacka Elisabeth för hennes professionella insats som har bidragit till en framgångsrik förändring av Vattenfall. Idag har bolaget en annan position och har därför beslutat att hitta en kommunikationsdirektör med en annan yrkesmässig profil”, säger Ingrid Bonde, Finanschef och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall. Elisabeth Ström har arbetat som kommunikationsdirektör på Vattenfall sedan november 2009. När hon nu lämnar Vattenfall kommer hon att få fortsatt lön under uppsägningstiden på sex månaders samt ett avgångsvederlag motsvarande maximalt 18 månadslöner, i enlighet med gällande avtal och regelverk. Avgångsvederlaget betalas månadsvis. Uppbärs lön eller andra ersättningar under denna 18-månadersperiod så dras dessa av från avgångsvederlaget. “Vattenfall är ett av de mest spännande företag man kan arbeta med. Jag är tacksam att jag har fått förmånen att delta i arbetet och bidra till att göra bolaget mer sammanhållet och effektivt”, säger Elisabeth Ström. Vattenfall har påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta en ny kommunikationsdirektör.