Nyhet | 2012-12-27 | 08:30

Elkunderna vinnare under rekordåret 2012

2012 ser ut att bli ett rekordår för den svenska elmarknaden. Vattenfalls årskrönika visar rekord för både den totala svenska elproduktionen och elexporten. Dessutom har de fasta elpriserna inte varit så här låga sedan 2005, något som gynnat de svenska elkunderna. Vattenfalls årskrönika 2012 redovisar färsk statistik över elåret 2012. ”2012 blir verkligen konsumentens år med de lägsta spotpriserna sedan 2007*. Milda temperaturer under hösten och välfyllda vattenmagasin har bäddat för lägre prisnivåer, säger Magnus Holm chef för Vattenfall Försäljning. Han tillägger att två veckor före årsskiftet, ser genomsnittspriserna för 2012 avseende både ett och tre år ut att bli de lägsta sedan 2005. ”Våra kunder har bundit sina elpriser både på ett och tre år till rekordlåga priser under hela 2012. Just nu visar inte prisbilden på elbörsen på några dramatiska prisökningar i närtid heller, säger Magnus Holm. Vad gäller avtalstrender 2012, visar Vattenfalls årssammanställning att fastprisavtalen ökat något i popularitet under året. El som exportvara Milda temperaturer och stor inhemsk elproduktion har bäddat för stor elexport. Under årets 10 första månader har Sverige exporterat 26,8 TWh**; 6,5 TWh mer el än under hela det tidigare rekordåret 2005. Aldrig tidigare har Sverige exporterat så mycket el ens på ett helt år. 6,5 TWh räcker till att försörja 325 000 eluppvärmda villor under ett år. ”Den goda vattentillgången och högre tillgänglighet i våra kraftverk har bidragit till att ett elöverskott har kunnat exporteras, liksom till att hålla priserna på lägre nivåer jämfört med föregående år”, säger Magnus Holm. *Källa Nord Pool **Källa SCB, senast tillgängliga statistik över elexport.