Nyhet | 2009-10-09 | 15:14

Elledningarna i Uppsala går under jorden

Som en del i Vattenfalls långsiktiga arbete för att utveckla säkra, stabila och intelligenta elnät står nu det nya elnätet i Uppsala färdigt och rivningen av de gamla luftledningarna har inletts. Totalt är det 22 stolpar som ska bort, rapporterar SVT ABC och Uppsala Nya Tidning. Dessutom blir marken ledig och gör det möjligt för Uppsala att växa. - Inom Uppsala är det 22 stolpar som ska tas ned. Vårt arbete är att ta ner alla 15 linorna och isolatorerna, säger Hans Ferm på Vattenfall. Det nya elnätet i Uppsala är färdigt och luftledningarna kan rivas. Under två års tid har Vattenfall, Svenska Kraftnät och Uppsala kommun gemensamt genomfört projektet Uppsala ström, för att bygga en ny nätstruktur med markkablar och en helt ny transformatorstation. Ombyggnaden ger säkrare elförsörjning genom att strömmen nu kan ledas in från flera håll. Mark frigörs och ger Uppsala möjlighet att växa. Sista stolpen vid Stålgatan, intill den nya transformatorstationen vid Boländerna, kommer enligt planerna att rivas i december.

Fakta: Vattenfall bygger nät för framtiden

Vattenfalls elnätsföretag transporterar el till mer än 850 000 hushåll och företag i Sverige. Vårt ledningsnät är ca 115 000 km långt, vilket motsvarar en sträcka av nära 3 varv runt jorden. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera. Vår vision är intelligenta elnät som ger våra kunder mer nytta, bättre kontroll och bättre kvalitet på nättjänsterna. Det betyder att vi arbetar långsiktigt för att utveckla elnäten så att kunderna får ta del av energieffektiviseringar och elproducenterna får bättre möjligheter till elanslutning. Dessutom investerar vi miljardbelopp för att vädersäkra och förbättra leveranskvalitén på de existerande elnäten. Ett resultat av satsningen är att antalet strömavbrott har markant minskat i samband med storm och snöfall.