Nyhet | 2008-05-12 | 16:25

Elnätet stärks på Lidingö

Under 2009 planerar Vattenfall att riva en luftledning på 70 kV mellan Sticklinge och Koltorp. Svenska Kraftnät ersätter ledningen med en nedgrävd kabel på 220 kV som klarar högre belastning. Kabeln läggs i en ny sträckning från Värtan till Koltorp där Vattenfall installerar en transformering mellan 220 och 70 kV i en befintlig tranformatorstation. Därifrån drar Fortum en ny kabel på 11 kV till Sticklinge. På längre sikt planeras också en förstärkning av sträckan Koltorp – Värmdö.

Arbetet genomförs inom ramarna för projektet Stockholms Ström. Läs mer på:

www.svk.se/stockholmsstrom (nytt fönster)