Nyhet | 2007-11-19 | 08:27

Elnätspriser 2008

Vi har under ett antal år gjort stora investeringar för att höja kvaliteten på elnätet. De här investeringarna innebär merkostnader som gör att en höjning av elnätspriset är oundviklig. Höjningen kommer för privatkunder att hamna mellan 10 och 40 kronor per månad, beroende på om det är en lägenhet eller en villa med elvärme.

Trots kvalitetshöjningar och effektivisering har vi inte gjort en generell höjning av elnätspriet sedan 2004, men nu klarar vi inte de fortsatta satsningarna på elnätet utan att höja. Däremot har elnätspriserna under de senaste åren jämnats ut mellan tätort och landsort, vilket inneburit höjning för en del och sänkning för andra.

Om prisutjämningen den 1 oktober 2007 i Uppsala

Abonnemangsavgiften i Uppsala har tidigare varit densamma oavsett om huvudsäkringens storlek varit 16 A, 20 A eller 25 A. I Vattenfalls övriga nätområden har det dock varit olika abonnemangsavgifter.

Berörda kunder i Uppsala har under sommaren fått brev om att det även i Uppsala blir olika abonnemangsavgifter för 16 A, 20 A och 25 A. I brevet fanns också information om hur de kan bedöma om de har rätt huvudsäkring samt hur de kan ändra huvudsäkringens storlek.

Anläggningar i Uppsala med enkeltariff och huvudsäkringarna 20 A och 25 A fick en prishöjning 2007-10-01. Detta var sista steget i prisutjämningen i Uppsala. Dessa kunder har fått ett särskilt brev om detta med beräkningar av deras prishöjning.