Nyhet | 2009-06-01 | 16:19

Elpris och konjunkturutveckling - hur hänger det ihop?

Lågkonjunkturen sätter sina spår, och påverkar oss alla. Vad gäller elpriset är det dock i positiv riktning, då elpriserna i skrivande stund är betydligt lägre än i höstas.

Vad påverkar elpriserna?

Efterfrågan på el, framförallt från industrin, har sjunkit till följd av lågkonjunkturen. Detta tillsammans med en minskad efterfrågan på bränsle som till exempel kol, olja och gas, pressar elpriset nedåt. Dessutom är handeln med de så kallade utsläppsrätterna mindre i sämre tider vilket ytterligare bidrar till att pressa priserna på el. [caption id="attachment_838" align="alignright" width="300" caption="Vattenkraftverket i älvkarleby"]elkonjuktur[/caption] Elpriset påverkas även av utvecklingen på valutamarknaden. Viss handel på Nord Pool sker i Euro och handeln med bränsle sker ofta i dollar. Hur stark vår krona är i relation till dessa valutor får därmed påverkan på elpriset. Även vattennivån i vattenkraftverkens magasin, vindförutsättningar för vindkraftverken och oplanerade och planerade avbrott i kärnkraftindustrin har betydelse för elprisernas utveckling. Under våren 2009 var det till exempel kraftigt underskott i vattenmagasinen och stopp i ett par kärnkraftsreaktorer. Det har bromsat fallet på elpriset för det rörliga elpriset och korta fastprisavtalet. Du kan följa elmarknadens utveckling här. Och om du anmäler dig på www.vattenfall.se/prisbevakning kan du få automatisk hjälp att hålla koll på elpriserna.