Nyhet | 2010-03-29 | 15:27

Elpriset på väg ner trots låga nivåer i vattenmagasinen

Vinterns höga elförbrukning har tärt hårt på vattenmagasinen, vars nivåer är lägre än normalt. ”Vi siktar på att tömma magasinen så långt det går tills vårfloden kommer. Det är god vattenhushållning”, säger Lars Joelsson, chef för Vattenfalls produktionsledning. Den kalla vinterns höga elpriser är på väg ner. Mildare väder ger minskad elförbrukning, vilket leder till lägre efterfrågan och därmed lägre priser på elbörsen Nordpool, där elpriset bestäms varje dag. Dessutom har produktionen i kärnkraftverken ökat, efter en vinter med långa avbrott på grund av ombyggnadsarbeten som dragit ut på tiden. [caption id="attachment_5118" align="alignleft" width="200" caption="Mats Ladeborn, chef affärområde kärnkraft"]Mats Ladeborn[/caption] – Vi underskattade svårigheterna när vi gjorde vår planering. Arbetena är mycket omfattande och komplicerade, det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes, säger Mats Ladeborn, chef för affärsområde kärnkraft. – Vi byter ut kontrollsystemen, satsar på säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder och höjer produktionskapaciteten på våra kärnkraftverk. Åtgärderna syftar till att säkerställa långsiktig drift av våra kärnkraftverk så att de kan leverera el under en lång tid framöver. Flera saker samverkar Den senaste tiden har flera saker samverkat som medfört lägre elpriser. Alla kärnkraftsreaktorer är i drift, varav några på reducerad effekt. Elpriset på elbörsen Nordpool har gått ner. – Trots detta kan vi räkna med ett börspris i mars på en bit under 60 öre/kWh, totalt elpris blir under 120 öre/kWh, säger Sigurd Eriksson, privatmarknadschef på Vattenfall. – Det är högt för årstiden, men lägre än i februari. Inledningen av mars var kall och tillgången på kärnkraft var reducerad. Vinterns stora elbehov och stillastående kärnkraftverk satte extra tryck på vattenkraftverken. Vattenmagasinen har tömts snabbare än vanligt, men tappet är genomtänkt. – Vår uppgift är att producera el så billigt som möjligt. Genom att använda vattenkraften till sista droppen, är det just det vi gör, säger Lars Joelsson. Vattennivåerna ska vara så låga som möjligt när vårfloden kommer. Vårfloden står för ungefär hälften av allt vattnet som samlas in i magasinen under året. I år beräknas vårfloden bli mindre än normalt i Norge och Sverige. Prognoser visar på 18 TWh lägre vårflod än normalt. – Men situationen kan snabbt förändras. Ett par rejäla regn kan förbättra vattensituationen på några dagar. Rörligt pris - dyrt i vinter Många elkunder följde rådet att säkra sitt pris förra året. Andra gjorde det när risken med rörligt pris blev allt tydligare. [caption id="attachment_5117" align="alignleft" width="200" caption="Privatmarknadschef Sigurd Eriksson"]Sigurd Eriksson[/caption] – Tack vare det har fler än åtta av tio av våra kunder klarat sig relativt lindrigt undan i vinter, säger Sigurd Eriksson, privatmarknadschef på Vattenfall. – Även om elförbrukningen varit hög till följd av kylan har i alla fall elpriset tryggt legat på den prisnivå man säkrade. De kunder som hållit fast vid ett rörligt elpris kan räkna med att elfakturan för mars blir cirka 500-800 kronor högre än motsvarande tid förra året. Alla kunder med elvärme kommer dock att få högre räkningar de första månaderna i år på grund av att de har förbrukat mer el vid den stränga kylan Sigurd Eriksson tror att det blir svårt för kunder med rörligt avtal att hämta hem det som förlorats under januari-mars. – Det skulle kräva börspriser ner mot 25 öre/kWh resten av året och det tror jag inte inträffar. Nytt elnätspris 1 april Den 1 april höjer Vattenfall elnätspriset för kunder anslutna till Vattenfalls lokala nät. Höjningen görs för att kunna anpassa elnätet till de nya krav som vindkraft och små lokala elproducenter ställer. För den som bor i lägenhet i flerbostadshus blir höjningen cirka tio kronor i månaden, för villa utan elvärme är höjningen cirka 25 kronor i månaden och för villa med elvärme cirka 55 kronor per månad. Samtidigt inför Vattenfall tio kundlöften som ger kompensation när Vattenfall inte lever upp till sina åtaganden gentemot kund.