Nyhet | 2013-01-29 | 10:30

Elproducenten som sparar el

Att släcka lampor och att styra om ventilation är ganska enkla saker man kan göra för miljön och samtidigt spara pengar. Sedan några år arbetar Ringhals med energieffektivisering i sina fastigheter.

2011 startade projektet med att sänka elförbrukningen på Ringhals. Projektet beräknas pågå fram till sommaren 2013 och målet är att från 2014 spara 2000 MWh om året, det motsvarar ungefär 100 villors årliga energiförbrukning. Från 2007 fram till 2012 har Ringhals redan sparat cirka 1700 MWh.

– Projektet har gått bra, och eftersom det både bidrar till en bättre miljö och att vi sparar pengar är det ett spännande projekt att arbeta med, berättar Tommy Bergquist, chef för Ringhals verksamhetsstöd.

Ringhals investerar cirka åtta miljoner kronor på energieffektiviseringarna och flera kostnadseffektiva åtgärder har utförts. Till exempel stängs numera ventilationen av på kvällar och helger i vissa utrymmen som ingen då är och arbetar i. En annan åtgärd är att belysningen i flera byggnader har bytts ut till nya armaturer. Dessutom har man infört styrningar, vilket gör dem energisnålare.

– Under projektets gång ha vi märkt att det finns ett stort engagemang för den här frågan. Ringhalsarna är duktiga på att släcka på kontoren och vi har fått in flera tips på olika åtgärder. Det är jättekul, säger Anna Eriksson som jobbar med Ringhals fastighetsdrift.

Anna Erisson och Tommy Bergquist

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Anna Eriksson och Tommy Bergquist leder arbetet med energieffektivisering på Ringhals. Arbetet sker i samarbete med ÅF.

Läs mer om energieffektivisering
Så kan du leva energismart