Nyhet | 2013-05-30 | 15:02

Elstörning vid Forsmark 3 under förmiddagen

Sedan den 19 maj är Forsmark 3 avställd för planerat underhåll och service. Det innebär att reaktorn är avstängd – så kallat kallt avställd – och att ingen elproduktion sker vid anläggningen för tillfället.

Under en kortare tid nu på förmiddagen förlorade Forsmark 3 ordinarie elinmatning från 400 kV-nätet. Bland annat påverkades viss belysning och vissa hissar inne i anläggningen.

I samband med detta fasades de säkerhetssystem som behövs även om reaktorn är avställd, in på den dieseldrivna elmatningen.
Senare under förmiddagen kopplades den normala elmatningen från 400 kV-nätet in igen. Nu pågår felsökning för att klarlägga orsaken till störningen.

Detta har bedömts som en kategori 1 händelse, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) föreskrifter, och har rapporterats till SSM.

För mer inforamtion kontakta:
Claes-Inge Andersson
cin@forsmark.vattenfall.se
tel: 070-5300513