Nyhet | 2007-05-21 | 08:00

En känsla för kontrollrum

– Det är inte meningen att ni ska kunna allt men att ni ska veta att det är mycket tänk bakom instruktionerna. Skulle vi få ett hål i ett rör i primärsystemet gäller det att kyla och sänka trycket, säger Stefan Haffling, KSU.

Under några vårkvällar har högskoleelever suttit bänkade i en av lektionssalarna på KSU - Kärnkraftsäkerhet och utbildning -utanför Ringhals. Den här kvällen fick sex elever lära sig mer om hur man använder instruktioner om det går hål i något av rören som kyler reaktorn med vatten.

Samarbete med Campus Varberg

Studenterna är snart halvvägs i det tvååriga Energi- och processteknikprogrammet som har sammanlagt 18 studenter vid Campus Varberg.
Ringhals och KSU bidrar med delkursen Kontrollrumsmannaskap som bland annat innehåller tre kvällspass i simulatorn.
– Studenterna ska få en känsla för hur det är att arbeta i ett kontrollrum i en processindustri och samtidigt är det bra reklam för både Ringhals och KSU, berättar Stefan som annars arbetar på KSU i Studsvik.
Han håller i simulatorpassen tillsammans med Lennart Jansson som arbetar på KSU vid Ringhals.
– Vi har fyllt kursen med bland annat lektioner om huvudprocessen, lite om reaktorfysik, talat om MTO – människa, teknik och organisation, säkerhetsteknik och kommunikation, berättar Stefan.

Stefan Hafling visar hur ett kontrollrum fungerar.

Händelser och haveri simuleras

Efter att ha drillats i lektionssalen går de in i simulatorn för Ringhals 3 och 4 för att testa några händelseförlopp.
– De har fått prova på att byta driftläge och hur ett snabbstopp går till och så förklarar vi vad som händer i processen. Men när man har varit i simulatorn måste man ju bara köra ett haveriscenario också och det gör vi ikväll, berättar Lennart.
– Vem vill vara turbinoperatör?, frågar han.
Barbro Karlsson ställer upp och läser instruktionerna högt så att alla hänger med och så kör de igång anläggningen.

Studenten Barbro Karlsson agerar turbinoperatör i simulatorn.

En väg in i den tekniska världen

– Den här utbildningen var ett bra sätt att komma in i den tekniska världen utan krav på förkunskaper, säger Barbro.
– Men visst hade det varit lättare om man hade läst mer fysik och så innan. Vi har fått kämpa extra mycket, konstaterar Andreas Johansson.
De tycker att kursen är intressant även om det gärna bli sena kvällar i simulatorn med så engagerade lärare.
– Det är roligt att höra dem berätta och förklara, de är så entusiastiska när de kommer igång!, säger Martina Andersson.

Informationsenheten