Nyhet | 2010-02-20 | 12:09

En mångsidig Nordenchef

Torbjörn Wahlborg kom till Vattenfall i Stenungsund för tjugo år sedan. Sedan dess har han meriterat sig som en mångsidig, handlingskraftig och resultatinriktad chef – och på fritiden en framgångsrik hoppryttare. Sedan årsskiftet är han chef för Vattenfall Norden. – Jag tycker om att sätta mål och se till att de uppfylls. Men jag uppfattar mig som en demokratisk chef, som helst fattar beslut tillsammans med andra, inte i ett rum för mig själv, säger Torbjörn Wahlborg. Han är född i Stockholm 1962, men bodde i Stenungsund under hela sin skoltid. Hans pappa var stationschef där för Svensk Bilprovning och mamma arbetade inom den petrokemiska industrin. Efter två och ett halvt år på Nynäs Petroleum nappade han av en slump på en annons där Vattenfall sökte en systemingenjör till kraftverket i Stenungsund. Kraftverket skulle byggas om, med avsvavling och annan reningsteknik. Bara ett år senare, innan upphandlingen var klar, lades projektet ned och senare lades verket i malpåse. Chef i Polen Drygt två år arbetade Torbjörn Wahlborg i Köpenhamn och sedan väntade förvärvsuppdrag till Polen, där Vattenfall gjorde stora investeringar i kraftvärme i Warszawa och förvärvade elsälj- och distributionsbolaget GZE i Gliwice i södra Polen. Torbjörn Wahlborg var först chef för BU Elförsäljning och lärde sig successivt allt bättre polska. I mars 2008 blev han chef för hela verksamheten i Polen. Fakta om Torbjörn Wahlborg