Nyhet | 2011-11-01 | 10:15

En strukturerad kompiskoll med Safety Walks

Under revisionen på Ringhals 4 har en ny form av säkerhetsrond med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ute i anläggningen sett dagens ljus.

Safety Walks sker i samarbete mellan Ringhals miljö- och säkerhetsavdelningar och personalavdelningen. Förutom ordinarie skyddsronder har man gått extra ronder två till tre gånger i veckan under revisionen på Ringhals 4. Inspektionerna har skett både inom- och utomhus.  

– Vi tittar på allt möjligt, säger Malin Liljesson. Brand, ställningar, kemikalier, skyddsutrustning och logistik för hantering av avfall. Vi är där för att stödja och hjälpa till, och också för att skapa förståelse för de regler vi har.  

Åtgärda brister direkt
Tanken med Safety Walks är som vid alla skyddsronder att hjälpa till att förebygga arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Ingen ska behöva skada sig på Ringhals, men det förutsätter också att de regler som finns efterföljs.  

 – Vi har sett en stor förbättring i regelefterlevnaden när det gäller föreskriven skyddsutrustning, säger Tommy Sköld. Vi har haft skyddsglasögon med oss och delat ut när det behövts, och hela tiden försökt åtgärda brister vi upptäckt direkt om vi har kunnat. Vi har också visat på bra exempel och förbättringsmöjligheter, och tar alltid bilder för att dokumentera det vi ser.  

Många bra beteenden
Den stora behållningen tycker Malin och Tommy har varit att fler ur Ringhals personal har rört sig ute i verksamheten under revisionsarbetet. Safety Walks har varit mindre formella än vanliga skyddsronder, och som de själva säger handlar det mer om en slags strukturerad kompiskoll.  

– Vi har sett många fantastiskt bra beteenden, summerar Malin. Läget är bra men det går alltid att förbättra ännu mer.  

Komplement till skyddsrond
Blockchef Göran Molin är också nöjd med arbetet:
– Vid en så omfattande revision som den i år såg vi ett behov av att komplettera med fler skyddsronder än de ordinarie som görs varje dag, säger Göran. Med Safety Walks har vi fått en oberoende utblick från människor som normalt inte rör sig i anläggningen på detta sätt, och det har gett ett mervärde att de har sett på verksamheten med andra ögon.  

Vad är en kompiskoll?
En kompiskoll är en ytterligare kontroll av att du gör rätt åtgärd på rätt objekt innan du utför någon manöver.

Läs mer
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor