Nyhet | 2007-11-08 | 16:15

En turbin tas ur drift på Ringhals 3

En av de båda turbinerna på Ringhals 3 togs ur drift under torsdagseftermiddagen för att åtgärda ett läckage i en ångledning.

Ångledningen tillhör turbinanläggningen, som är avskild från den kärntekniska delen.
Undersökning och reparation påbörjas under fredagen.
Under tiden fortsätter elproduktionen vid Ringhals 3 med den andra turbinen.

Aktuellt driftläge på Ringhals