Nyhet | 2009-10-05 | 14:28

En värdehöjandeprojektgranskning

Stora organisationer driver ofta flera projekt i syfte att förbättra verksamheten. Att utvärdera och styra projektverksamheten för bästa möjliga samlade utfall är dock inte helt lätt. Project Portfolio Management är en relativt ung specialitet som erbjuder en lösning. Vattenfall Power Consultant arbetar med flera uppdrag inom området.

– När man går in i ett projekt brukar man använda en modell som stegvis beskriver processen med syfte att göra saker på rätt sätt. I de här uppdragen tittar vi istället på hur sammansättningen av projektportföljen i företaget kan påverka hur företagets strategiska mål nås, alltså om man gör rätt saker, förklarar Johnny Rudolf.

Satsar ett företag på snabb tillväxt, ska projekten stödja detta mål. Då kan man välja att tidigarelägga ett visst projekt för att öka intjäningen. Project Portfolio Management kan således användas exempelvis för att möta problemet dåligt kassaflöde i en finansiell kris av den typ som nu pågår.

– Vi ser på vad projekten i projektportföljen tillför eller inte tillför företagets strategier. Man kan därefter prioritera och göra förändringar i portföljen för att nå målen med hjälp av en väl balanserad projektportfölj.

Vattenfall Power Consultant - En värdehöjande projektgranskning

Johnny Rudolf och hans kollegor arbetar sedan förra året med Project Portfolio Management i flera olika uppdrag inom Vattenfallkoncernen.

– Vi har tagit fram metodiken och en modell för att beskriva olika projektportföljer med hänsyn till givna strategiska mål. Därefter kan projekten värderas och de olika strategierna viktas mot varandra. Hittills har vi bland annat arbetat med projektportföljer i delar av Vattenfalls danska verksamhet - Med Project Portfolio Management kan man höja det strategiska värdet på projektportföljen, sammanfattar Johnny Rudolf.

Kontakta: Johnny Rudolf, 08-739 63 32