Nyhet | 2010-03-08 | 11:30

Energi för framtiden på Enter-mässan i Varberg

Välkommen till Enter-mässan i Sparbankshallen, Varberg, onsdagen den 10 mars kl 9-15. Mässan vänder sig till alla som har funderingar kring studier och yrken. Ringhals AB är en av huvudsponsorerna. Kom gärna och träffa oss på Enter!

Mer än 60 yrken finns på Ringhals.

Ringhals är Vattenfalls och Nordens största kraftverk med drygt 1500 anställda. Det är en stor arbetsplats som också ger arbetstillfällen till ett stort antal konsult- och entreprenörsföretag i regionen. Vi behöver alla energi för framtiden – vill du vara med och producera el på ett säkert och miljöriktigt sätt?

2009 nyanställde vi 96 personer på Ringhals och i år planerar vi att rekrytera ett femtiotal nya medarbetare. En stor andel av dem vill vi gärna ska vara kvinnor.
På Ringhals är vi mitt uppe i ett spännande arbete med att modernisera och förnya våra anläggningar. Det ger möjligheter för dig som är intresserad av att arbeta och utvecklas i en teknisk miljö.

Detta behöver vi

De närmaste åren behöver Ringhals rekrytera personer med utbildning inom följande områden:

 • Elektronik
 • Sjöingenjör
 • Maskinteknik
 • Teknisk fysik
 • Kemiteknik
 • Energi- och driftteknik
 • Energi och process
 • Underhållsteknik
 • El/elkraft
 • Automation
 • Mekatronik

Främst behöver vi högskole- och civilingenjörer men vi rekryterar även från teknisk gymnasie- och yrkesutbildning. De yrkesgrupper vi söker är bland annat kontrollrumspersonal, utvecklingsingenjörer, kvalitetsingenjörer, underhållstekniker och konstruktörer.

Teknikutbildning i Varberg

Energi- och processteknikprogrammet på Campus Varberg är en tvåårig högskoleutbildning som tagits fram i nära samarbete med industrin. Utbildningen innehåller moment som förbereder exempelvis inför ett arbete som stationstekniker på Ringhals. Kursen kontrollrumsmannaskap är till stora delar förlagd till Ringhals med praktik i våra fullskalesimulatorer.

Läs mer på www.campus.varberg.se/epp (nytt fönster)

När det gäller utbildning på gymnasienivå har Teknikprogrammet på Peder Skrivares skola inriktningen Energi och miljö. Detta är den enda gren på Teknikprogrammet som erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning, APU.

Läs mer på www.pederskrivaresskola.se (nytt fönster)

Ett jobb med spänning

Som stationstekniker ingår du i ett av Ringhals skiftlag som ansvarar för den säkra, operativa driften och övervakningen av processystemen på kärnkraftverket dygnet runt, året om. Ett omfattande internt utbildningsprogram gör att du får rätt kompetens för din befattning i kontrollrummet.

Läs mer

Jobba på Ringhals
Ringhals studentaktiviteter