Nyhet | 2009-05-18 | 11:03

Energi och Klimatseminarium i Uppsala - Alla avgör vi vår framtid

Tänk dig ett liv utan elektricitet. En tanke som Stefan Persson, VD på Forsmarks Kraftgrupp AB, inledde Vattenfalls andra Energi och Klimatseminarium som hölls i Uppsala med.

Det är inte helt lätt. Ju mer man tänker på det, desto mer inser man hur beroende vi är av el i vårt dagliga liv. Från våra trogna följeslagare, datorn, mobiltelefonen och tåget du tar till jobbet till helautomatiserade mjölkmaskiner.

Vi har idag en välfärd som vi inte kan tänka oss att leva utan. För att kunna behålla denna standard och samtidigt trygga vår framtid måste vi sätta ett pris, ett pris som kommande generationer har råd att betala konstaterade Stefan Persson.

Vi har ambitiösa planer och investerar kraftigt i förnyelsebar energi berättade Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Men i vårt mål, Making Electricity Clean, ingår även att utveckla de energikällor vi redan använder oss av, såsom CCS-tekniken för kolkraftverk och de uppgraderingar vi gör i Sveriges kärnkraftverk. Det övergripande målet när det gäller arbetet med uppgraderingar av Forsmark och Vattenfalls övriga kärnkraftverk är att göra produktionen till ”världsklass” fastställde Hans von Uthmann.

Men det är ändå acceptansen från individen som är den viktigaste faktorn för en fungerande miljöpolitik, något som både Anders Wahlén, Kärnvärdeschef på Volvo Personbilar Sverige AB och Mats Leijon, Professor Elektricitetslära Uppsala Universitet belyste. “

Förändringarna mot en renare värld handlar om samverkan och gemensamt ansvar, från näringsliv till enskild individ eller som Hans von Uthmann uttryckte det. ”Det är inte ett företag eller en miljömissionär som kan lösa detta. Det är vi alla tillsammans.

Mer information

Ladda ner presentationer från Vattenfalls energi och klimatseminarium
Läs mer om vårt 100-års jubileum