Nyhet | 2009-12-01 | 13:00

Energi och miljö i lyckad kombination

– Att arbeta med energiproduktion i kombination med miljötänkande är mycket intressant, säger Malin van Lokhorst, sedan snart två år miljöingenjör på Ringhals som är Vattenfalls största kraftverk och en av Hallands största arbetsplatser.

Malin van Lokhorst

– Jag blev överraskad av att kärnkraften släpper ut så lite koldioxid, till och med i nivå med de allra bästa förnybara kraftslagen, säger Malin. Driften av kärnkraftverken är praktiskt taget fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp.

Koll på miljön

– Alla industrier påverkar förstås miljön på något sätt. Vi har bra koll på hur verksamheten på Ringhals påverkar omgivningen genom exempelvis utsläpp till luft och vatten, material- och resursförbrukning, markanvändning och buller, säger Malin.

De senaste åren har Ringhals gjort stora satsningar för att minska utsläppen av radioaktiva ämnen till luft och vatten – och det har gett resultat. Målet är att tåla en jämförelse med Nordeuropas modernaste kärnkraftverk.

Minskande utsläpp

Investeringar i nya reningssystem har haft avgörande betydelse för utsläppen. Under 2008 klarade Ringhals de utsläppsmål som, enligt miljödomen för verksamheten, ska vara uppnådda år 2011. På fyra år har utsläppen av radioaktiva ämnen till luften blivit fem gånger lägre och motsvarande för utsläpp till vatten är sex gånger lägre – och det från en redan låg nivå.
Stråldosen till de närmast boende var under 2008 mindre än 0,5 procent av maximalt tillåtet utsläpp och långt mindre än en tusendel av den naturliga bakgrundsstrålningen från berggrunden och rymden etc.

– Styrkan i Ringhals miljöarbete är att vi har ordning och reda. Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder, säger Malin. Att vi utvecklar och förbättrar oss kontinuerligt grundar sig i att det är många som engagerar sig i miljöarbetet. Det är inte bara vi på miljöenheten som arbetar med miljöfrågor. Exempelvis gör miljösamordnarna på de olika avdelningarna ett viktigt och bra jobb.

Läs mer

Så påverkar Ringhals miljön
Miljöarbetet på Ringhals