Nyhet | 2011-11-07 | 10:55

Energieffektiv bandyhall byggd i Uppsala

I Uppsala, på Gränby sportfält, har man under hösten 2011 färdigställt och invigt en ny bandyhall, Relitahallen. Tunga aktörer inom näringsliv, kommun och samhälle har samarbetat för att få till stånd bandyhallen. Vattenfall Värme har varit engagerade i projektet för att få en energieffektiv bandyhall. Bl.a används fjärrvärme för att minimera elkostnaderna för avfuktningsanläggningen. Relitahallen har också som första bandyhall i Sverige en smältgrop för snöskrap som värms med återvunnen energi från kylanläggningen. Vattenfalls ingenjörer har också bistått med stöd inom det området.

Relitahallen i Uppsala

Men Vattenfall fick också en annan idé i samband med färdigställandet av ishallen: I produktionsanläggningen skulle man byta ut en så kallad tubtransportör, ett långt gummiband. Istället för att kapa och destruera bandet, så skänktes det till bandyhallen. I hallen har man återanvänt gummibandet och placerat ut det på marken kring bandyplanen som skydd för skridskorna.

Håkan Södergren, delansvarig för uppförandet av nya bandyhallen i Gränby sportfältsområdet säger;
- Vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi fått från Uppsalas näringsliv. Vattenfalls bidrag är ett bra exempel på hur ett internationellt bolag med kreativitet och känsla kan vara en god "local citizen".

190 m gummimatta

I och med den här idén är alla vinnare; miljön, bandyhallen, bandyutövarna och Vattenfall.

  • Miljön – då ett 190 meter långt gummiband återanvänds och inte behöver destrueras
  • Bandyhallen – minskad utgift genom sponsring av gummimattan och förbättrad hallkvalité
  • Utövarna – får en bandyhall meed bra skydd för sin utrustning, en bättre produkt och upplevelse
  • Vattenfall Värme – sparar resurser genom att inte behöva hantera och destruera gummimattan

Bra samarbete och utbyte leder alltid till något gott!