Nyhet | 2010-07-11 | 17:45

Energifrågorna belystes under Almedalsveckan

Almedalsveckan bjöd i år på en rad seminarier som på olika sätt belyste energifrågan. Över tio seminarier handlade om smarta nät, flera fora diskuterade och tog upp framtidens energilösningar och el-, hybrid- och biobränsledrivna bilar togs upp på flera ställen. Också Vattenfalls, statens och EU:s roller i energiförsörjningen diskuterades. [caption id="attachment_7021" align="alignnone" width="316" caption="Energifrågorna belystes under Almedalsveckan i Visby"]Visby[/caption] Smarta nät har fått ett märkbart ökat intresse. Förra året bjöd Almedalen på ett seminarium om smarta nät, i år var det över 10 fora som behandlade ämnet. Bland annat av Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Vattenfall, E.on, Fortum, ABB, Power Circle och Gävle Energi. Power Circles generaldirektör Stig Göthe förutspådde på det sista seminariet om smarta nät att ämnet kommer att tas upp än mer nästa år i Almedalen. [caption id="attachment_7022" align="alignright" width="240" caption="Vattenfall fanns på plats "]Vattenfall fanns på plats[/caption] En aspekt på smarta nät som bland andra Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg tog upp är att dessa kan bidra till att förbrukningssidan, det vill säga elkonsumenterna, blir en form av reglerresurs. För det krävs att de smarta näten kompletteras av smarta hushållsmaskiner som känner av när elen är billig. Smarta maskiner togs även upp på andra energirelaterade seminarier, bland annat av Electrolux. Men tidsaspekten är viktig; de nät och maskiner vi talar om idag blir verklighet först om 5-10 år. Tidsaspekten berördes också i diskussioner om framtidens energilösningar. Ledtiderna inom energibranschen, från investeringsbeslut tills anläggningarna tjänat ut, är långa. Innan Europa har hittat en väg ut ur dagens beroende av fossila bränslen och hittat lösningar på utsläppsproblematiken kommer det att ta flera årtionden. Torsdagens seminarium om Europas energiutmaning hade en panel som från olika perspektiv belyste frågan om hur de tre målen trygg energiförsörjning, miljö- och klimatanpassning och rätt prisbild/konkurrenskraft kan jämkas ihop. Vilka energislag vi ska ha i framtiden togs också upp på fredagens seminarium som hölls av Uppsala Universitet, SLU, Energihuset och Stand up for Energy. Elbilar presenterades på flera ställen under Almedalsveckan och det gick också att testköra dem. Flera aktörer återkom till att en kraftig ökning i användandet av elbilar behövs för att vi ska nå klimatmålen. I Sverige är målet 600 000 elbilar till år 2020.