Nyhet | 2011-06-20 | 13:40

Energikartläggning kan ge besparing på 100.000 kronor

Nordens Ark i Bohuslän kan sänka sina energikostnader med minst 100.000 kronor. Det visar den kartläggning och analys av energiförbrukningen som Vattenfalls energiexperter har gjort. Framför allt handlar det om att införa nya rutiner, förändra medarbetarnas beteende och inte hålla fastigheter uppvärmda i onödan. Nordens Ark är en ideell stiftelse som räddar och bevarar utrotningshotade djur genom avel, återinplantering, forskning och information. I djurparken finns både vilda djur som snöleopard och amurtiget och gamla nordiska lantraser som lappugglor och gotlandsruss. Här bedrivs också många forskningsprojekt. [caption id="attachment_11862" align="alignnone" width="400" caption="Foto: Bergslagsbild"][/caption] Vattenfall har sponsrat Nordens Ark i 15 år och delar stiftelsens helhetssyn på miljö. Nu fördjupar Vattenfall sitt engagemang genom att bli samarbetspartner under 2011 och 2012. – Vårt partnerskap handlar om att stödja verksamheten ekonomiskt samt bidra med kunskap och utbildning. Vi är exklusiv energirådgivare och fadder för den utrotningshotade fjällkon, säger Frida Larsson på Vattenfall. Effektivare uppvärmning Energikartläggningen visar på många möjligheter att sänka energikostnaderna i djurparken, som sträcker sig över 350 hektar mark och hyser ett 80-tal byggnader. Ett förslag är att styra belysning och fläktar utifrån behov – ett annat att täta dörrar, fönster och väggar. – Ett litet hus som är varmt fast det inte används kan kosta 15.000 kronor extra per år. Dessutom går det att spara 10.000 kronor per år genom att sänka temperaturen från 21 grader till 18 i de rum som sällan används, säger Camilla Hjortling, certifierad energiexpert på Vattenfall. Viktigt är också att utse en energiansvarig som kan driva på energieffektiviseringen. Andra förslag är att införa energiledningssystem, energironder och nya rutiner. ”Jättenöjda med arbetet” – Vattenfall har tagit ett helhetsgrepp om vår energianvändning och sett hur den kan minska. Hittills är vi jättenöjda med arbetet, säger Hans Håkansson, byggledare på Nordens Ark. I höst kommer Vattenfalls energiexperter att utbilda de cirka 50 fasta medarbetarna på Nordens Ark i vad var och en kan göra för att spara energi. Dessutom ger Vattenfall löpande stiftelsen råd i energifrågor.