Nyhet | 2008-12-17 | 10:15

Energimarknadsinspektionen (EI) och Vattenfall är överens om nätavgifterna för åren 2003-2008

Energimarknadsinspektionen och Vattenfall är överens om att lägga ner pågående rättsprocesser. Vattenfall anser fortfarande att nätavgifterna har varit och är skäliga. Den uppgörelse som har träffats mellan parterna innebär dock att Vattenfall ska minska planerade höjningar av nätavgifterna för 2009 med 500 000 kronor.

- Detta är en kvittens på att våra avgifter har varit korrekta och vi kan nu koncentrera oss på att den framtida regleringen så att denna möter kundernas berättigade krav, säger Lauri Virkkunen, chef för Vattenfall Distribution.

Läs gärna uppgörelsen på Energimarknadsinpektionens hemsida

www.ei.se/ (nytt fönster)