Nyhet | 2009-07-08 | 15:01

Energioptimering viktig del i norsk satsning

Vattenfall Power Consultant arbetar nu för fullt med sin etablering i Norge och räknar med att i höst ha anställda konsulter på plats i Oslo.

– Vi inriktar oss i första skedet på teknikområdena vattenkraft, fjärrvärme/fjärrkyla, energioptimering, elnät och vindkraft samt tvärtekniska management-tjänster, säger Claes Nylén som är projektledare för satsningen.

Kunderna finns inom energibolagen och den tunga metallurgiska industrin. Inom den kundgruppen finns stor potential för lönsamma effektiviseringsåtgärder.

– Vi har arbetat i drygt två år med den här typen av uppdrag i Norge, säger Claes Nylén. Det största uppdraget har varit på Hydros industripark i Herøya där vi, tillsammans med kunden och de stora industrierna på området, visat på åtgärder för att utnyttja spillvärme som årligen kan minska olje- och elanvändningen med motsvarande 100 GWh.

Kontakta: Claes Nylén, telefon 031-62 97 26

claes.nylen@vattenfall.com