Nyhet | 2007-05-02 | 09:30

Energispridarna kommer till Kungsbacka

Måndag den 7 maj är du välkommen att delta i en temakväll med information och diskussion om ”De glömda barnen”. Det är andra besöket på en landsomfattande turné där syftet är att utveckla verksamheten och bättre synliggöra ”De Glömda Barnen”. Energispridarna vill också ge stöd och uppmuntran till personer som gör viktiga insatser för barn och ungdomar genom att dela ut priset ”Energispridarna”.

Vi samarbetar med Fryshuset

Cirka 14 procent av Sveriges barn växer upp i hem med problem som missbruk, våld och psykisk sjukdom. De lever under oerhört hårda förhållanden, ofta i det tysta. Vi kallar dem ”de glömda barnen”. Fryshuset bedriver sedan flera år projektet ”De Glömda Barnen”
i samarbete med ”Hela Människan” som är kyrkans sociala arbete. Projektet utbildar stödpersoner och bygger upp nätverk av engagerande vuxna runt om i Sverige. Man söker också kontakt med utsatta barn på nätet genom ”Nätvandrarna”.

Energispridarna kommer att besöka sexton regioner under de två första åren.

Tid och plats

Elof Lindälvs Gymnasium, Lindälvs Aula (vid Kungsmässan) 7 maj 2007 kl. 16.00 - ca 19.00.