Nyhet | 2010-06-04 | 15:09

Energitillgänglighet i Forsmark

Forsmarks energitillgänglighet uppgick till 87,5 procent under perioden 2001-2009. Den högsta tillgängligheten uppmättes 2004 och låg då på 94,3 procent, vilket är ett bra resultat också ur ett internationellt perspektiv.

Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur många timmar av årets alla timmar som ett kärnkraftverk kan leverera el ut på nätet. Hög tillgänglighet visar att anläggningarna fungerar väl och har få stopp.

Under den aktuella perioden var energitillgängligheten som lägst 2008, då den uppgick till 76,5 procent, men under större delen av perioden låg den på över 90 procent.
– Det är ett resultat som ligger i linje med vad som anses vara normalt inom branschen, säger Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef på Forsmark.

Trots en längre revision på Forsmark 2 i slutet av förra året uppgick energitillgängligheten 2009 till 80,5 procent. Den långa revisionen på Forsmark 2 berodde på omfattande moderniseringsarbeten som syftar till att öka säkerheten i anläggningarna och säkerställa långsiktig drift. För att kunna utföra dessa arbeten måste reaktorerna stå stilla, varför en energitillgänglighet på 100 procent inte är praktiskt möjlig.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13 eller
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, 070-362 17 72, Forsmarks Kraftgrupp AB.

Produktion
Produktionshistorik