Nyhet | 2010-01-20 | 14:32

Erfarenheter från revisionen tas till vara

Reaktorhallen Forsmark 2

De sista åtgärderna efter revisionen på Forsmark 2 håller på att avslutas och en utvärdering av hela revisionen har påbörjats. Erfarenheterna från Forsmarks Kraftgrupps hittills största revision är ett av företagets huvudfokus 2010.

Under revisionen på Forsmark 2, som avslutades nyligen, ställdes höga krav på planering inom en mängd områden. Revisionsprojektledare Michael Jansson har nu påbörjat erfarenhetsåterföring inom projektet.
– Syftet är att ta vara på de erfarenheter som gjordes och förbereda inför kommande stora revisioner, säger Michael Jansson.

Forsmark 1 planerar för en liknande ombyggnation och framtida effekthöjning som den som just genomförts på Forsmark 2. Därför är det viktigt att dra lärdom av den nyss avslutade revisionen.
– Vi tittar på alla verksamheter som berördes under fjolårets stora revision och utvärderar allt från projekt- och montageplanering till tidplaner, logistik, infrastruktur och kommunikation. Erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas under våren, berättar Michael Jansson.


Revisionen på Forsmark 2 påbörjades den 13 september och avslutades den 28 december då anläggningen åter fasade till det svenska elnätet. Det var Forsmarks Kraftgrupps hittills största och längsta revision. Omfattningen på revisionen berodde på stora säkerhetshöjande åtgärder samt moderniseringar som också förbereder för en effekthöjning. Bland annat installerades nya högtrycksturbiner, mellanöverhettare och interndelar i reaktorn.
– Vi håller just nu på att åtgärda vibrationer i ångventilerna till högtrycksturbinerna, i övrigt är det tekniska resultatet av revisionen bra, säger Michael Jansson.

Revisionsprojektledare Michael Jansson tillsammans med Håkan Mårtensson

Revisionsprojektledare Michael Jansson och Håkan Mårtensson vid en inre ångskalventil, en av många komponenter som byttes ut i samband med revisionen på Forsmark 2.