Nyhet | 2008-12-01 | 14:02

Ett lärorikt år med Young Generation

Ett lärorikt år med Young Generation

Young Generation, startade 1994 vid ABB Atom i Västerås på initiativ av VD Jan Runermark. Idag har verksamheten utvecklats till ett globalt nätverk med deltagare från över 50 länder.

Susanna Dölen, kommittéordförande, berättar att Young Generations kommitté består av representanter från medlemsföretagen och organisationerna vars uppgift är att leda arbetet i Young Generation. I sammanhanget är Markus Forsberg Forsmarks representant.

– Varje år startas ett nytt program som löper under ett år. Programmet skall innehålla minst ett kombinerat uppstarts- och avslutningsseminarium, där nya deltagare hälsas välkomna och gamla avtackas, samt ett mittseminarium. Antalet deltagare i det årliga programmet är begränsat till 50, berättar Susanna Dölen.

I år deltar 32 deltagare i Young Generation, från Westinghouse, Vattenfall PC, Strålsäkerhetsmyndigheten, Ringhals, ES-konsult, Studsvik, Chalmers, Alstom, Oskarshamn, och Forsmark. Deltagarna är uppdelade i fyra olika grupper; International Youth Nuclear Congress, Kärnkraft i Europeisk media – förtroendet för kärnkraften, Framtidsscenario i Europa och Uranförsörjning i Europa.

Under året fördjupar sig grupperna inom sitt tema bland annat genom studiebesök inom Sverige samt en längre studieresa, för att få ett internationellt perspektiv. Gruppens erfarenheter efter Young Generation-året sammanställs och redovisas genom en slutrapport vid uppstartsmötet för nästa års deltagare i början av januari nästa år, 2009.

Forsmarks Michael Åkman är deltagare i gruppen ”Kärnkraft i Europeisk media – förtroendet för kärnkraften”, berättar att gruppen ska ta reda på hur opinionen i kärnkraftsfrågor påverkas av hur information kommuniceras. Härnäst bär det av till London för att intervjua kommunikationschefen för NIA, Nuclear Industri Association, som arbetar med lobbyverksamhet inom kärnkraftsbranschen i Storbritannien. Veckan efter åker gruppen till Prag och därefter till Paris för även se hur de arbetar med frågan.

– Young Generation är en fantastisk möjlighet till utveckling för deltagarna och jag har svårt att tro att vi hittar motsvarande i någon annan bransch. Alla deltagare jag träffat ser sitt år i Young Generation som något oerhört positivt, avslutar Markus Forsberg.

Fakta om Young Generation

Riktlinjer för Young Generation – Sverige

  • Young Generations främsta mål är att ge medarbetare, upp till och med 35 år, inom kärnkraftbranschen i Sverige en möjlighet att skapa nätverk.
  • Young Generation skall medverka till att deltagarna breddar sin förståelse och kunskap inom området kärnkraft.
  • Young Generation skall verka för erfarenhetsåterföring mellan äldre och yngre medarbetare i kärnkrafts-relaterade företag/organisationer. Dessa mål förväntas främja säkerhetskultur och återväxt inom kärnkraftsrelaterade för tag/organisationer.

Läs mer

Young Generation