Nyhet | 2010-04-22 | 10:00

Ett skepp kom lastat inför revisionen

Nyligen ankom lastfartyget MS Elektron till Videbergs hamn vid Ringhals med två nya huvudtransformatorer som ska installeras på Ringhals 4 under årets revision.

Ett skepp kom lastat inför revisionen

Transformatorerna, som är tillverkade i Ludvika av ABB, hade först transporterats med järnväg till Norrköping, där de lastats om till fartyg.

Vid lossningen lyftes transformatorerna, som var och en väger cirka 350 ton, upp med hydraulik för att kunna lastas på transportvagnar. Färden upp till kraftverket skedde sakta och lugnt.

Ett skepp kom lastat inför revisionen

Under maj månad kommer transformatorerna att förmonteras inne på driftområdet för att senare installeras under avställningen på Ringhals 4, som inleds i mitten av juni.

Med kurs mot Polen

Efter lossningen satte MS Elektron kurs mot Gdynia i Polen för att hämta en generatorstator, som även den ska bytas under årets revision.

Några dagar senare var fartyget åter på plats i Videbergs hamn. I lasten fanns förutom generatorstatorn en mängd lådor med tillbehör till statorn. Tillbehören hade varit tvungna att plockas av eftersom statorn annars hade blivit för stor för transporten med järnväg genom Polen till hamnen i Gdynia.

Ett skepp kom lastat inför revisionen

För att ta sig igenom den smala öppningen in till driftområdet fick vagnen lyftas med hydraulik så att den kunde gå över utskjutande balkar och stenkassett. Ett riktigt precisionsarbete med en 250 ton tung last.

Läs mer

Årests revisioner på Ringhals